Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

0
Avatár

Koszecz Sándor

--Koszecz Sándor--
1006
| 4 1 2
Békéscsaba, Magyarország
--Koszecz Sándor--
Koszecz Sándor
Ekkor 2020. 02. 10. 9:23

Az IH-nak ez a kérdés ment: 

2. Bevétel 
A   272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 127§
(6) bekezdése alapján, "Ha a projekt megvalósítása során a projekttel összefüggésben bevétel keletkezik, a bevételekről a záró kifizetési igénylésben kell adatot szolgáltatni."
Valamint a Pénzügyi zárás fejezet
179.1a. pontja alapján "A nettó bevételt termelő projektek esetén pénzügyi zárás nem végezhető addig, amíg a költség-haszon elemzés felülvizsgálata alapján az elszámolható költségek költségnyilatkozatban kumulált tartalma nem felel a költséghaszon elemzés eredményeként meghatározott támogatási intenzitásnak."
Mi az eljárásrend azzal kapcsolatban, ha a projekt során a projekttel összefüggésben bevétel keletkezik? Illetve a kérdés több rétű. 
a.) Az Életfa Kulturális Alapítványnak az EFOP-3.3.6 konstrukción kívül is vannak projektjei, amelyek során megjelenik a célszerinti tevékenységekkel összefüggésben, de a jelzett projekten kívüli bevétel. Úgy gondolom, hogy az analitikus könyvelésben elkülönítés elegendő a lehatároláshoz
b.) De mi történik akkor, ha nem az EFOP-3.3.6... projekt célszerinti tevékenységével kapcsolatban (oktatási tevékenység), hanem pl. eszközhasználattal kapcsolatban merül fel bevételi lehetőség? Pl. a 3D nyomtatót szeretné valaki díjfizetés ellenében használni? Ez a tárgyban jelzett projekt beszerzett eszközének vonatkozásában keletkező bevétel.
c.) Illetve mi történik akkor, ha az oktatási tevékenység vonatkozásában, de nem a célcsoportot érintve keletkezik bevétel. Pl. nyári tábor a projekten kívüli iskolák gyerekei számára, nem az EFOP-3.3.6 projektben fejlesztett tananyagok vonatkozásában... 
Előzetes információim alapján (Széchenyi Programiroda) ezekben az esetekben két lehetőség áll fenn. 
- a projekt végösszegének csökkentése a bevételi összeggel, vagy
- a projekt végösszegének megemelése a bevételi összeggel és a 179.1a. ponttal összhangban elszámolva az összeggel úgy, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy a bevétel teljes egészében a projektre lett fordítva, az profitot nem generált. 
Min múlik, hogy a két verzióból melyik kerül megvalósításra? 
Ez a probléma jelenleg nem áll fenn viszont a a fenntartási időre vonatkoztatva a piaci validáció kulcsfontosságú feladat. Hangsúlyozom, hogy semmilyen formában nem tervezünk pénzt kérni az EFOP-3.3.6 projektben vállalt feladatok vonatkozásában, azt mindenképpen ingyenesen tudják igénybe venni a partnerintézmények tanulói. Viszont, ha lehetőségünk van a projekten kívüli bevételek szerzésére úgy, hogy az ne csökkentse a projekt támogatási összegét, akkor az jelentősen erősíti a fenntartási időszakra való felkészülést és a szolgáltatás fenntartási időben történő bevezetését és így a fenntarthatóságát.

És ez a válasz jött: 
  1. Bevétel:

A projekt nem nettó bevételt termelő, így a Korm. rendelet 1. mellékletének 179.1a. pontja nem vonatkozik rá. Amennyiben a projekt megvalósítása során a projekttel kapcsolatban bevétel keletkezik, úgy a Korm. rendelet 127. § (6) bekezdése értelmében a kedvezményezettnek a keletkezett bevételekről a záró kifizetési igénylésben kell adatot szolgáltatnia, ami annyit jelent, hogy a záró kifizetési igénylés benyújtása előtt egy több pontból álló nyilatkozatot (melynek 12. pontja vonatkozik a keletkezett bevételekre) el kell fogadnia a kedvezményezettnek. Ennek a nyilatkozatnak az elfogadásával a kedvezményezett eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének. A bevételek tényleges felmerülését és a projektre fordított összegeket az irányító hatóság a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti az elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése keretében.

 

a.)   pontra válasz: Csak az EFOP-3.3.6-17-2017-00021 azonosító számú projekttel kapcsolatban felmerült bevételeket kell az adott projektre fordítani. A feltett kérdésben ellentmondás van. Amennyiben az EFOP-3.3.6-17 projekt célszerinti tevékenységeivel összefüggésben merülnek fel bevételek, akkor azok miként lennének a „jelzett projekten kívüli bevételek”? Kérjük, hogy pontosítsák a kérdést!

 

b.)   pontra válasz: Amennyiben az EFOP-3.3.6-17 projekt keretében beszerzett eszközöket adják bérbe díjfizetés ellenében (függetlenül attól, hogy az eszköz használata nem kapcsolódik majd az EFOP-3.3.6.17 projekt célszerinti tevékenységeihez), azon bevételekről szintén adatot kell szolgáltatni a fentebb már ismertetett módon.

 

c.)   pontra válasz: Amennyiben nem az EFOP-3.3.6-17 projekt megvalósítása során fejlesztett tanagyagokhoz kapcsolódóan csinálnak nyári táborokat, úgy az az EFOP-3.3.6 projektben nem keletkeztet bevételt. Csak az EFOP-3.3.6-17-2017-00021 azonosító számú projekttel kapcsolatban felmerült bevételeket kell az adott projektre fordítani.

 

A Korm. rendelet 229.1. e) pontja értelmében az irányító hatóságnak követelést kell előírnia, ha a projekt végrehajtásával összefüggésben bevétel keletkezett és annak visszafizetését e rendelet előírja, az abban foglalt szabályok szerint,”.

 

követelés összegével csökken a projekt megítélt támogatási összege.


Válasza


0
Avatár

Koszecz Sándor

--Koszecz Sándor--
1006
| 4 1 2
Békéscsaba, Magyarország
--Koszecz Sándor--
Koszecz Sándor
Ekkor 2019. 10. 22. 14:16

 Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében - 2015 (vagyis ma már nem érvényes és nem itt érvényes, de ettől függetlenül lehet valahol olyan érvényes dokumentum, ahol ez a szempont a releváns...)


Jelen Útmutató szempontjából bevételnek tekinthető bármely, a támogatott tevékenységgel
összefüggésben keletkezett bevétel, különösen:
- támogatásból beszerzett eszköz hasznosításából,
- támogatásból fejlesztett ingatlan hasznosításából,
- támogatással kiváltott ingatlan hasznosításából,
- különböző tagdíjak, regisztrációs díjak befizetéseiből,

- támogatott képzések képzési díjak megfizetéséből,
- támogatott rendezvény belépő díjaiból,
- egyéb támogatott tevékenységből származó bevételek.
A fenti bevételeket akkor is figyelembe kell venni, ha nem a támogatás jogosultjánál, hanem a fejlesztés eredményének működtetését végző más szervezetnél merülnek fel.
  


Válasza

Tájékoztatjuk

Részletek a közösségről

A KOLLABOR munkaügyei... minden, ami nyilvános, mert szeretünk tanulni...  Olvasd el az útmutatatót!

Kérdés eszközök

1 követő(k)

Statisztikák

Megkérdezett: 2019. 10. 22. 11:38
Látható: 572 idők
Utoljára frissítve: 2020. 02. 10. 9:26